OCHRONA PRZYRODY

W dawnym departamencie Sekwany na 33 000 przedsiębiorstw przemysłowych pracuje jedynie 23 inspektorów.Wiosną roku 1970 rząd ogłosił „100 postanowień” na rzecz jakości środowiska; niektóre z najważniej­szych pozostały martwą literą: stworzenie nowych obszarów wzmocnionej walki z zatruciem atmosfe­ry, podniesienie wysokości kar za pogwałcenie prze­pisów ochrony przyrody, ustawa przeciw hałasowi, modernizacja prawa z 1957 roku o zakładach nie­bezpiecznych i zanieczyszczających, prawo z roku 1930 o ochronie krajobrazu.W dzisiejszym stanie rzeczy wiele rozporządzeń powziętych w zamiarze ochrony przyrody jest zo­bowiązaniem pozbawionym sankcji. Cóż stałoby się z dochodami publicznymi, gdyby uchylanie się od płacenia podatków cieszyło się taką samą urzędową tolerancją co grabienie przyrody?Ochrona przyrody jest dziś cmentarzyskiem praw. Związane z nią sprawy ruszyłyby szybko naprzód, gdyby tylko stosowano już uchwalone ustawy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)