OCHRONA KRAJOBRAZU

Chcemy chronić szczególnie cenny krajobraz? Prze­konujemy się, zaskoczeni, że najskuteczniejszy śro­dek ochronny, „klasyfikacja krajobrazu” sporządzo­na przez Ministerstwo Kultury, prawie nie znajduje zastosowania. Do roku 1967 stan ten, jak mówiono, spowodowany był brakiem funduszów, co przeszka­dzało przystąpieniu do realizacji wynikających z kla­syfikacji wniosków: brak było kredytów na odszko­dowania dla właścicieli terenów ograniczonych w prawie własności. Ale prawo z roku 1967 znacznie zmniejszyło liczbę wypadków podlegających odszko­dowaniu i od tej chwili brak kredytów nie uspra­wiedliwia już bezruchu. Ale mimo to klasyfikacja stosowana jest niezwykle rzadko. Prawo z roku 1957 stworzyło możliwość ochrony zakątków o szczegól­nej doniosłości dla nauki klasyfikując je jako „re­zerwaty biologiczne”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)