OCENA DECYZJI

Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawo administracyjne najpełniej zapewnie ochronę wówczas, gdy po­stępowanie toczy się zgodnie z k.p.a. i zostanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. Ocena decyzji o skorzystaniu z prawa pierwokupu z punktu widzenia teorii aktu administracyjnego nie jest prosta. Wynika to z faktu, pierwotnie kompetencje do wykonania pierwokupu przyznano prezydiom miejskich rad narodowych (art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach). Trudności te istnieją nadal mimo zmian w strukturze administracji państwowej.Jak już wspomniano, uprawnionym do wykonania prawa pierwokupu przyznanego Państwu w ustawie o gospodarce te­renami w miastach i osiedlach było prezydium miejskiej rady narodowej. Organ ten jako ciało kolegialne upoważniony był do wyrażania woli w formie uchwał .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?