OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Obowiązujące w ZSRR przepisy określają maksymalne normy zawartości chloru w otoczeniu na poziomie trzy razy niższym niż w USA, normy dla benzenu 4 razy niższe, dla tlenku węgla 5 razy nizsze, dla aniliny — 6 razy, dla rtęci — 10, dla ołowm — 20 razy oraz 30 razy niższe dLa fosforu i 80 razy dla styrenu.Polityka ochrony środowiska stosowała dotąd po­łączony system norm, podatków i umów w sposób nader niepełny. Stąd jej niedostatki.W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii również usiłowano ustalić regresywne normy ma- symalne. Amerykańska ustawa o czystym powietrzu z 1971 roku stwierdza, że samochody produko­wane od 1975 roku nie mogą wydzielać więcej niż jedną dziesiątą tolerowanych dziś norm zanieczysz­czeń. Utworzona w 1971 roku amerykańska Fede­ralna Agencja Ochrony Środowiska opracować ma d a dziesięciu rozmaitych substancji normy maksy- malne.^ Wprowadzanie w życie tych norm odbywa się z pięcioletnim opóźnieniem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)