OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA

Obowiązek poinformowania o treści czynności prawnej mo­że w pewnych sytuacjach obciążać sąd. Wydaje się, że w od­niesieniu do prawa pierwokupu nastąpi to w sytuacji, gdy do zawarcia umowy sprzedaży dojdfcie w drodze ugody sądowej albo w związku z wydaniem wyroku stwierdzającego obowiązek złożenia stosownego oświadczenia woli w kwestii przeniesienia własności. Należy nadmienić, iż będzie to aktualne tylko wtedy, gdy przedmiotem własności jest nieruchomość podlegająca prze­pisom ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach. Wydaje się, że sąd niejako przejmuje obowiązki notariusza, bowiem w tych przypadkach odpada wymóg zachowania formy aktu notarialnego. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?