OBNIŻKA JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Dziesięcioprocentowa obniżka jakości środowiska po­woduje spadek zadowolenia znacznie większy od wzrostu zadowolenia wywołanego przez dziesięcio­procentowy wzrost poziomu życia. W pierwszym przypadku mamy rachunek wzrastającej nieużyteczności, w drugim — malejącej w efekcie użyteczności. Rozdźwięk między tymi dwoma rachunkami zwięk­sza się jeszcze z powodu reakcji ludności. Stąd bie­rze się osłabienie poczucia ogólnego dobrobytu, przy dalszym rozwoju mierzonym tylko wskaźnikami wzrostu gospodarczego. Rozwój przeciwko przyrodzie zaczyna dziś wywoływać poczucie zubożenia życia. Człowiek, wieczny Syzyf, miałby się więc po to tylko wyzwolić z ubóstwa, aby zmagać się bez nadziei z rosnącym ciężarem biologicznego zagrożenia? Czyż tradycyjnie pojmowany postęp ma jeszcze jakikol­wiek sens, jeśli niesie zubożenie świata, jeśli rujnuje szczęście?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)