OBCIĄŻENIA PODATKOWE

Rozpiętości te znacznie wzrosły w ciągu ostatnich 25 lat. W latach 1938—1965 lokalne obciążenia po datkowe wzrosły o 19% w Paryżu i 84% na prowincji.Prawo z 25 czerwca 1920 roku uzależniające wy- sokosc podatkow pośrednich od wielkości ioKalnych wpływów z tytułu podatku obrotowego uderzyło poważnie w maie miasteczka me będące ośrodkami handlu. Dokonując zakupów na terenie miast miesz­kańcy wsi finansują więc miejskie przywileje.Prawo z 6 stycznia 1966 roku ma na celu zmniej­szenie tych nierownosci. Zastępuje ono dawny sy­stem, oparty na wielkości obrotow handlowych, sy­stemem subwencji finansowych uzależnionych od ewolucji zarobkow. Okres pełnego wprowadzenia te-: go prawa w życie jest jednak zbyt diugi, gdyż rozło­żony jest aż na dwadzieścia lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)