NOWY TYP ROZWOJU

Nowy typ rozwoju, zrywając z tradycją podniesienia poziomu życia poprzez obniżanie jakości środowiska prowadzi do rzeczywistego postępu w obu tych dzie­dzinach.Wprowadzone już fragmentaryczne zmiany tech­nologu pozwoliły na znaczne zmniejszenie pewnych składowych obciążenia środowiska. Huta w Dunkier­ce potrzebuje dziś na wyprodukowanie 1 tony stali 3 tony wody, zamiast 150 ton.Przemysł odkrywa powoli, że konieczność ta mo­że przyczynić się do jego rozwoju. W trakcie badań nad możliwościami eliminacji odpadów, jakimi tan­kowce zanieczyszczają oceany, laboratorium chemii organicznej CNRS i wielkie towarzystwo naftowe BP odkryły mikroorganizmy wytwarzające proteiny z parafin znajdujących się w ropie naftowej i ma- zucie; proteinami tymi karmi się obecnie niektóre zwierzęta. We Francji walka z zanieczyszczeniami powietrza przyczyniła się do doniosłych przekształ­ceń w projektach rozwoju cementowni.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)