NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO

Stwierdzając, że przewidziane w art. 695 § 2 k.c. prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy dzierżawcy względem dzieżawionej nieruchomości państwowej i że sprzedaż takiej nieruchomości dokonana bezwarunkowo jest nieważnaOstatnia nowelizacja kodeksu cywilnego z 1971 r. po­twierdziła, iż ustawodawca miał na myśli bezwzględną nieważ­ność czynności prawnej. Nowela ta rozszerzyła sankcje nie – ważności bezwarunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rol­nej na przypadku, w których ustawowe prawo pierwokupu przy­sługuje współwłaścicielom lub dzierżawcom takiej nieruchomości. Gdyby ustawodawcy chodziło o inne ukształtowanie zakresu nieważności wynikającej z art. 599 § 2 k.c., to niewątpliwie skorzystałby z nowelizacji i zmieniłby brzmienie tego przepisu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?