NOWA POLITYKA PRZEMYSŁOWA

Nowa polityka przemysłowa chcąc zapewnić sobie skuteczność będzie musiała posłużyć się trzema wza­jemnie powiązanymi środkami. Będą to: zespół maksymalnych norm anty zanieczyszezeniowych,zróżnicowane podatki od zanieczyszczeń, umowy .Dla każdej gałęzi produkcji ustalić należy limity zanieczyszczeń, np. pyłów lub dwutlenku siarki. Li­mity te muszą również objąć wszystkie materiały i towary, których użytkowanie niszczy środowisko naturalne: pojazdy, samoloty, maszyny, statki, pa­liwa, opakowania… Zespół tych norm maksymalnych będzie miał cha­rakter regresywny w przedziale 5 lat objętych da­nym planem gospodarczym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)