NIEWAŻNOŚĆ BEZWARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY

Nieważność bezwarunko­wej umowy sprzedaży została rozszerzona ustawą z 26 X 1971 r. zmieniającą kodeks cywilny na przypadki sprzedaży udziału we współwłasności gospodarstwa rolnego I dzierżawionych nieruchomości . Tak więc w chwili obecnej każda bezwarunko — wa umowa sprzedaży nieruchomości, co do której służy prawo pierwokupu przyznane Skarbowi Państwa, współwłaścicielowi lub dzierżawcy nieruchomości rolnej jest nieważna. Pozostała jednak nadal otwarta kwestia zakresu tej nie­ważności. W odniesieniu do tego przypadku nieważności może­my spotkać w doktrynie dwa diametralnie różne stanowiska.  Zwolennicy jednej z koncepcji zakresu tej nieważności twier­dzą, że ios ustawowego zastrzeżenia prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nie jest integralnie związany z losem umowy sprzedaży.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?