NIE MA RACJONALNEGO UZASADNIENIA

W związku z tym nie ma racjonalne­go uzasadnienia dla uznania, iż ten sam organ administracji państwowej w merytorycznie bardzo zbliżonych sprawach (prze­niesienie własności domu lub lokalu mieszkalnego, ustanowie­nie użytkowania wieczystego, wykonanie pierwokupu) powinien działać za pomocą różnorodnych środków (akty administracyj­ne zewnętrzne i wewnętrzne). Wydaje się, że taka wykładnia obecnie obowiązujących przepisów o radach narodowych prowadzi do wzmocnienia ochrony interesów obywateli, co w konsekwencji prowadzi także do zwiększenia autorytetu organów administracji państwowej.Zgodnie z tą wykładnią decyzja administracyjna stanowi przesłankę zawarcia umowy sprzedaży między zobowiązanym a uprawnionym do pierwokupu. Status prawny tej przesłanki taki sam jak w przypadkach zawierania Innych umów na podstawie decyzji administracyjnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?