NATURALNE USTALANIE ZASAD

Masowa migracja do miast i koncentracja urba­nistyczna, widziane nie przez pryzmat ideologii wol­nego rynku, obojętnej na wszystko, co zyskiem nie jest, lecz rozpatrywane w kategoriach humanistycz­nej ekonomii, niszczą zarówno ludzi, jak i naturę! Przecież właśnie na wsi „konsumpcja” dóbr niema­terialnych jest najwyższa, przecież właśnie miasta są najbardziej zanieczyszczone. Nie sposób rozwiązać problemów środowiska na­turalnego bez ustalenia zasad nowej polityki zagos­podarowania przestrzennego; jej celem pierwszym i naczelnym byłoby przywrócenie równowagi między wsią a miastem, tzn. stymulacja wzrostu ludności wiejskiej kosztem tych olbrzymich aglomerac ji, gdzie wraz z naturą umiera szczęście człowieka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)