NASTĘPSTWO DZIAŁANIA

Użytkownik rzeki wysyła następstwa swych działań pod adre­sem wszystkich żyjących wzdłuż jej brzegów; prze­mysłowiec zanieczyszczający morze zatruwa kolejno plankton, ryby i konsumentów. Zakład, którego wy­ziewy zatruwają las, zuboża na długo zasoby naro­dowej zieleni.Ta odpowiedzialność zakłada ekonomiczną solidar­ność w użytkowaniu naturalnego środowiska, to znaczy porzucenie tradycyjnego egoizmu i nową or­ganizację przemysłowego działania.Rośnie zanieczyszczenia, a nie walka z nimi — będą hamowały rozwój prze­mysłu. Już dziś niechęć opinii publicznej do zbyt bliskiej lokalizacji lotnisk i fabryk stawia przed rozwojem przemysłu groźbę geograficznej blokady.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)