NAJWYMOWNIEJSZY SYMBOL

Francuskie samoloty eksportowane do USA zaopa­trzone są w urządzenia zabezpieczające, których brak w egzemplarzach sprzedawanych we Francji. Fran­cuski przemysł samochodowy troszczy się serdeczniej o  płuca Amerykanów niż o płuca Francuzów. A jed­nak przed kilku laty nie zawahano się narzucić automobilistom przymusu zaopatrzenia samochodów w specjalny przyrząd redukujący zakłócenie fal te­lewizyjnych. Czyżby rynek telewizorów zasługiwał na większe poparcie niż zdrowie Francuzów? Najwymowniejszym symbolem tego ogólnego bez­władu jest fakt, że w ciągu ośmiu lat Narodowa Ko­misja do spraw zatrucia atmosfery zebrała się tylko cztery razy. Jak zresztą można skutecznie czuwać nad wdra­żaniem różnorodnych ustaw i rozporządzeń, jeśli ma się do dyspozycji tak ograniczone siły?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)