MODEL UŻYTKOWANIA

Dzisiejszy model użytkowania przestrzeni wymo­gów tych nie spełnia.Spośród 50 milionów Francuzów 21 milionów żyje w okręgach wiejskich, a 29 milionów w miastach ich okolicach. Średnia gęstość zaludnienia na wsi wynosi 38 mieszkańców na 1 km, w miastach — 697 na 1 km2, jest więc 20 razy wyższa. Za tymi średnimi kryją się jeszcze bardziej szokujące nie­równości „dystrybucji” ludzi. W biednym miejskim departamencie Lozere, o najniższej gęstości zalud­nienia we Francji, na 1 km2 przypada 15 osób; jest to wielkoś.ć około 2,5 raza mniejsza niż średnia dla wsi francuskiej. W niektórych rejonach Alp, Lan­dów i Sewennów gęstość zaludnienia jest jeszcze niższa. W dolinie Leyre, w lasach Landów, na prze­strzeni 1000 km2 — dziesięciokrotnie przewyższają­cym powierzchnię Paryża — mieszka 6500 osób, a za­tem niecałe 7 na 1 km2.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)