KULT ZYSKU

Kult zysku jest nie do pogodzenia z polityką przy­rody. Zniszczono krajobrazy, trwoni się bogactwa świata zwierzęcego i roślinnego. Tam gdzie kwitnie spekulacja, lasy i ogrody zamieniają się w działki budowlane. W ciągu ostatnich stu lat w rejonie Pa­ryża wycięto 15 000 hektarów lasu, półtora raza wię­cej niż powierzchnia stolicy Francji. Administracja, niezdolna do egzekwowania wydanych przez siebie (skądinąd niewystarczających) ustaw ochronnych, sama przyznaje się do porażek.Oto przykład. Stwierdzając, iż istniały środki prawne niezbędne do skutecznej ochrony drzew Pa­ryża, specjalna regionalna komisja w raporcie o sta­nie terenów zielonych stwierdza, co następuje: „Praktyka pokazuje jednak, że drzewa znikają. Do­chodzi do zmian decyzji, a oficjalny podatek w wy­sokości 250 franków za 1 m2 terenu zadrzewionego, ściągany w wypadku ścinki drzew, nie zniechęca przedsiębiorstw budowlanych. Istnieje wiele sposo­bów uśmiercenia drzew bez konieczności ich wy­rębu.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)