KRYZYS MIESZKANIOWY

Kryzys mieszkaniowy — wbrew powszechnej opi­nii — ma ostrzejszy przebieg na wsi niż w mieście W miejscowościach poniżej 2000 mieszkańców prze­ludnionych jest 18°/o mieszkań, podczas gdy w Pa­ryżu stanowią one tylko 13%. W rejonach wiejskich wyższa jest również liczba mieszkań nie spełniają­cych wymogów minimalnego standardu wyposaże­nia sanitarnego. Mieszkaniowe faworyzują jednak wielkie miasta. Region paryski i aglomeracje powyżej 50 000 mieszkańców (stanowiące odpowiednio 16% i 31% ludności Francji) otrzymały 17% i 33% kre­dytów na cele budownictwa mieszkaniowego. Wsi, obejmującej 41% populacji kraju, przyznano tylko 30% tych kredytów.To samo dzieje się z wodociągami, w które wy­posażone są wszystkie miasta. Natomiast 25% lud­ności wsi po prostu nie ma wody bieżącej. W nie­których rejonach procent ten jest nawet wyższy: na przykład w Bretanii wynosi on 39%, a w dolinie Loary 44%.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?