KONFLIKTY ZRODZONE Z WARUNKÓW ŻYCIA

Ponieważ przyczyny tej nowej postaci niedoli się­gają samych podstaw zmaterializowanego i libera- listycznego wielkomiejskiego społeczeństwa, walka o poprawę biologicznych ram ludzkiego życia pro­wadzi nieuchronnie do zakwestionowania całości współczesnego systemu rozwoju.Konflikty zrodzone z warunków życia w wielkich miejskich skupiskach będą w przyszłości gwałtow­niejsze od tych, które wiążą się z warunkami pro­dukcji. Kontestacja jakości życia będzie bardziej rewolucyjna niż kontesta­cja poziomu życia. Pierwsza chce przekształ­cić życie przekształcając jego układ, druga zachowuje układ, chcąc jedynie zwiększenia udziału w kon­sumpcji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)