GŁĘBSZA REFLEKSJA

Głębsza refleksja pozwala uzasadnić ten wzrost niechęci wobec wielkich ludzkich skupisk. Miasto widziane w perspektywie historycznej spełnia trzy podstawowe funkcje: wymiany, produkcji i administracji. Spośród tych trzech funkcji wymiana — intelektualna, handlowa i polityczna — oparta na kontakcie I i dialogu, wydaje się najgłębiej związana z miejskim stylem życia i cywilzacyjną rolą miasta. Dziś wskutek urbanizacyjnej hipertrofii funkcja wymiany jest w coraz większym stopniu zakłócana przez nieproporcjonalny wzrost dwóch pozostałych funkcji: produkcji i admi! nistracji. Kulturowa, rozrywkowa i handlowa rola miast chyli się ku upadkowi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)