FUNKCJONOWANIE PRAWA PIERWOKUPU OGRANICZONEGO PRZEZ NORMĘ PRAWNĄ

Powstaje wtedy kwestia, jak ma funkcjonować prawo pier­wokupu ograniczone przez normę prawną art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce terenami w miastach I osiedlach. Z literalnego brzmienia przepisu art. 32 pkt 1 ustawy wynikałoby, że w przy­padku, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży nierucho – mości miejskiej między małżonkami a spadkobiercą ustawowym jednego z małżonków, to Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu względem udziału osoby, która nie jest zaliczana do kręgu dziedziców ustawowych. Sytuacja taka przykładowo zaistnieje, gdy małżonkowie zbywają nieruchomość na rzecz rodziców lub rodzeństwa jednego z małżonków.Wydaje się jednak, że taka interpretacja przepisu art. 32 pkt 1 nie jest zgodna z jego celem społeczno-gospodarczym. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?