FORMA PODATKU

Ta forma po­datku uderzy cztery najpoważniejsze rodzaje za­nieczyszczeń przemysłowych: hałas, zatrucie wody i powietrza oraz odpadki. Wysokość tego podatku zależeć będzie od intensywności zanieczyszczeń, przedsiębiorcy zatem będą się starać o zredukowa­nie ich poziomu znacznie poniżej norm maksymal­nych. Redukcja ta będzie leżała w interesie tak producentów, jak i konsumentów, na których w konsekwencji spadnie ciężar owego podatku i któ­rzy w wyborze konkurencyjnych towarów kierować się będą ich niższym opodatkowaniem, a zatem mniejszą szkodliwością dla środowiska.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)