FORMA AKTU NOTARIALNEGO ZASTĄPIONA INNĄ

Istnieją sytuacje, w których forma aktu notarialnego zosta­je zastąpiona inną, szczególną formą oświadczenia woli. Tak się ma rzecz, gdy następuje licytacyjna sprzedaż nierucho – mości miejskiej. Naczelnik lub prezydent miasta ma jedynie obo­wiązek powiadomić o woli skorzystania z prawa pierwokupu licytowanej nieruchomości. Zbędne jest składanie oświadczenia w formie aktu notarialnego ze względu na to, że przejście włas­ności w drodze prowadzonego postępowania egzekucyjnego następuje dopiero z chwilą przysądzenia własności przez sąd . Skoro oświadczenie o wykonaniu pierwokupu samo przez się nie prowadzi do przejścia własności, to odpada ratio legis, dla której to oświadczenie miałoby być złożone w formie aktu notarialnego. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?