EKONOMICZNA DOMINACJA

Miasto będące już w starożytności siedzibą rządów, handlu i administracji, stanowiące dla wsi ośrodek kredytowy, miało pod wszystkimi szerokościami geograficznymi nieskończenie wiele możliwości uzys­kania przewagi gospodarczej. Mieszkańcy miast dzięki wiedzy, jaką zawsze posiadali, i wskutek ży­cia w skupiskach, co ułatwiało uzgadnianie działań, mieli zawsze w stosunkach handlowych wyraźną przewagę nad rozproszonymi wieśniakami.Ekonomiczną dominację miast dostrzec można naj­wyraźniej analizując zasady przyznawania kredytów i mechanizmy obrotu produktami rolniczymi. W kra­jach zacofanych i w przedrewolucyjnej Francji lich­wa uniemożliwiała powstanie lokalnego systemu kredytowego. We Francji XIX i XX wieku prze­chwytywanie przez miasto części kredytów rolnych kas pożyczkowych utrudnia regionalną politykę in­westycyjną. Zysk przechwytywany przez handlarzy z miast w dziedzinie obrotu produktami rolniczymi jest olbrzymi. W handlu winem zysk sprzedającego jest wyższy niż cena kupna u producenta.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)