Dzieła sztuki, ale sztuki użytkowej

Projektowanie i konstruowanie budynków jest zadaniem architektów. Ich wykonaniem zajmuje się już budownictwo. Ale prace architektoniczne postrzegamy jako dzieła sztuki, symboliczne niekiedy. Są to te dzieła, które najdłużej potrafią przetrwać, bo przez całe wieki, wystarczy podać przykład piramid. Architektura może mieć różne oblicza, od skali makro – czyli projektowanie miast, architektura krajobrazu, infrastruktura po mikro, czyli pojedyncze niewielkie budowle ale też projektowanie wnętrz i aranżacje przestrzeni. To jest dziedzina, która tworzy, organizuje przestrzeń wokół człowieka. Z kolei projektowaniem elementów konstrukcyjnych elementów i wzajemnym ich usytuowaniem zajmuje się już inżynieria lądowa. To jej częścią jest budownictwo. Architekci i inżynierowie z jednej strony są wobec siebie nieufni, bo mają rożne zadawnione antagonizmy, z drugiej strony zmuszeni są do stałej współpracy. Co więcej od tej współpracy zależy jakość tej przestrzeni, jakość budynku a to z kolei ma wpływ na wartość konkretnej nieruchomości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: