DZIAŁANIE PRZEMYSŁOWE

Nadszedł czas, aby odkryć na nowo sens powie­dzenia sformułowanego u świtu humanizmu przez lorda kanclerza Bacona. Przygoda przemysłowa czło­wieka skończy się w XX wieku, jeśli nie zechce on podporządkować swego postępowania zasadniczym prawom ekologii. Nie uda się polityka zwalczania zanieczyszczeń, jeśli nie dostosuje się jej do swoistej dynamiki każdego ze składników naturalnego śro­dowiska, do ich wzajemnych oddziaływań, lokalnych właściwości, do całych łańcuchów zazębiających się następstw.Działanie przemysłowe powinno teraz uwzględ­nić perspektywę „bioekonomiczn ą”. Wytwór­ca nie może już uważać się za kogoś, kto przetwa­rzając martwy surowiec bezkarnie robi z nim, co mu się spodobaj winien widzieć w sobie współpra­cownika żywych sił przyrody — tlenu, wody, zie­mi — sił kruchych, rzadkich, niezastąpionych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)