DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA

Działalność państwa na równi z urbanizacją pry­watną przyczynia się do wypierania lasów, ogrodów i pól. Ekspansja ludności powoduje nieunikniony rozrost infrastruktury budowanej ze środków pu­blicznych. Brak wolnej ziemi i jej wysoka cena wy­twarzają presję, aby infrastrukturę budować na obszarach najtańszych: na obszarach zieleni, chro­nionych dotąd przez plany urbanistyczne. Tak więc wzrost zatłoczenia stwarza nieuchronnie cykl potęgującej się pauperyzacji środowiska natu­ralnego. Uderzającym przykładem takiego cyklu jest ewolucja regionu paryskiego. Polityka planowania przestrzennego przechodzi tu przez trzy etapy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)