DYSPROPORCJA W STRUKTURZE

Aglomeracja Paryża na 2% powierzchni Franeji skupia 16 /o jej mieszkańców, podczas gdy Nowy Jork, gromadzą odpowiednio 7,5%, 9,5 /o, 15 /o i 4% ludności danych krajów.Na każdego Francuza przypada średnio 11 000 m2 powierzchni. Lecz w obecnej strukturze geograficz­nego rozmieszczenia ludności mieszkaniec wsi dyspo­nuje 26 000 m2, mieszkaniec miast — 1400 m2, a pa- ryzanin tylko 40 m2, w tym tylko 3 m2 zieleni. W niektórych okręgach wiejskich przypada 500 000 m2 ziemi na jednego mieszkańca.Ta ogromna dysproporcja w struk­turze użytkowania, dysproporcja sta­le rosnąca, jest jedną z przyczyn sta­łego spadku jakości fizycznego środo­wiska życia. A jednoczesne przeciążenie i nie­wykorzystanie ziemi nadającej się do użytku po­ważnie zmniejsza narodową „produkcję” i konsump­cję dóbr niematerialnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)