DUŻY POPYT NA ZIEMIĘ

Moż­na je bowiem omijać wymuszając na administracji zmianę decyzji lub zgodę na wymianę terenów, co zmienia ich przeznaczenie i zwiększa wartość ryn­kową, przynosząc właścicielom wielkie i niezasłużo­ne zyski.W regionach charakteryzujących się dużym popy­tem na ziemię — są to regiony aglomeracji miej­skich i znacznego natężenia ruchu turystycznego chronione obszary natury osiągają wartość niemal zerową w porównaniu z wartością terenów budowla­nych. Dwudziesto hektarowa ferma w okolicy Paryża kosztuje 30 milionów starych franków, gdy dotyczy jej zakaz zabudowy, 600 milionów, gdy zakaz jej nie obejmuje. W Akwitanii 100 hektarów lasu położonego nad brzegiem jeziora kosztuje odpowiednio 100 milionów lub 3 miliardy starych franków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)