DLA SKUTECZNOŚCI ZRZECZENIA SIĘ

Dla skuleczności zrzeczenia się wykonania prawa pier­wokupu w konkretnym wypadku wystarczy złożenie oświadcze­nia woli w taki sposób, aby sprzedawca mógł się o tym do — wiedzieć, a ponadto w sposób, który nie budziłby wątpliwo ści. Z praktycznego punktu widzenia najbardziej wskazane byłoby pisemne oświadczenie o fakcie nieskorzystania z pier­wokupu. Wymaganie bardziej rygorystycznych form spowodowało­by prawdopodobnie to, że w ogóle nie składano by takich oświadczeń woli . W związku z tym, iż na ogół podmiot zobowiązany ma interes w tym, aby przed upływem ustawowe­go terminu do wykonania prawa pierwokupu złożone zostało oświadczenie woli o niewykonaniu pierwokupu, prawdopodobnie  żaden uprawniony nie zgodziłby się na ponoszenie trudu uczy­nienia zadość wymaganiom formy aktu notarialnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?