DLA REGIONÓW WIEJSKICH

Dla rejonów wiejskich są oni bardzo cenną zdobyczą, gdyż wielu z nich staje się animatorami licznych grupek-zrzeszeń, związków zawodowych, partii, spółdzielni, klubów — stanowiących tkankę życia każdego regionu. Będzie ich coraz więcej, gdyż gwałtowny wzrost czynszu najdalej w ciągu dziesięciu lat usunie z miast więk­szość osób w podeszłym wieku, które dysponują skromnymi środkami finansowymi.Jaskółka nowych czasów: pod wpływem artystów osiadłych w miłych sercu okolicach odradza się lo­kalne rzemiosło artystyczne. Vallauris, przedstawio­ne na licznych ceramikach Picassa, choć przed dwu­dziestu laty umierające, jest dziś jednym z głów­nych ośrodków francuskiego garncarstwa. W Aubus- son, gdzie przebywali Luręat, Picart le Doux, Gromaire i Dufy, istnieje dziś 250 warsztatów tkackich. W Prowansji, w Alpach i Sewennach, w Bretanii i Wandei dziesiątki wiosek odrodziło się dzięki zmartwychwstaniu rzemiosła artystycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)