DEWASTACJA KRAJOBRAZU

Morskie zatoczki skuto konstrukcjami z betonu. Bezładne i nieharmonijne prostopadłościany złej architektury naruszają na całym obszarze Francji czystość naturalnych linii i kolorów. Szosy nad­brzeżne, wiodące do zyskonośnych ośrodków wypo­czynkowych, deformują brzegi morza, kładą się mię­dzy wodę a ziemię nieprzerwaną linią samochodo­wego ruchu, hałaśliwym pulsowaniem motorów, nisz­czą harmonię lądu i oceanu.Za kilka lat osoba chcąca podziwiać najpiękniej­sze pejzaże francuskie będzie musiała zadowolić się starymi fotografiami.Dewastacja krajobrazu jest zjawiskiem powszech­nym nie tylko we Francji. Jezioro Genewskie obra­sta pierścieniem gęstej zabudowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?