CAŁE DZIAŁANIE

Całe działanie obraca się więc przeciwko naturalnemu środowisku, któ­rego stopień zniszczenia jest tym wyższy, im wyższy stopień rozwoju gospodarczego.W podobny sposób — rozpiętość jest tu nawet jeszcze większa — pogorszenie jakości przestrze­li i (a więc zwiększenie odległości od przyrody oraz zanik terenów zielonych) wzrasta szybciej niż za­budowa. Tak więc łączny rozmiar zanieczyszczeń przemy­słowych i ubytków jakości przestrzeni wzrasta nieco szybciej niż produkcja przemysłu, której tempc wzrostu zbliża się do tempa wzrostu całej narodowej gospodarki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)