BUNT W OBRONIE PRZYRODY

Ubóstwo i ucisk to powody wszelkiego buntu. Udrę­ki płynące z życia w otoczeniu niezdrowym i niebez­piecznym, gniew przeciwko siłom pieniądza, wynisz­czającym naturalne środowisko, desperacja wobec obojętności i bezradności administracji państwowej, oburzenie przeciwko absurdalności społeczeństwa! które nie przestaje pozbawiać się dóbr coraz bar­dziej cennych — oto rosnące warunki społecznego wrzenia.Wielkie wewnętrzne konflikty końca XX wieku powstawać będą wokół spraw ochrony i użytkowa­nia przyrody. Jeśli proces zniszczenia trwać będzie nadal, może to doprowadzić do wybuchu.Będzie to bunt zrodzony z niepokoju, działanie ludzi przekonanych o tym, że walczą o krok od przepaści, że trzeba bronić ostatnich szczątków wy­brzeża, ostatnich skrawków miejskiej zieleni, ostat­nich zakątków dziewiczej przyrody w narodowych parkach, że trzeba walczyć o to, aby hałas nie przy­prawiał mieszkańców całych okolic o nerwowe cho­roby, a nawet o obłęd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?