BECZKA BEZ DNA

Przyjrzyjmy się teraz infrastrukturze komunika­cyjnej. Paryż jest istną beczką bez dna. Udział pań­stwa w budowie paryskiej obwodnicy szybkiego ru­chu, wynoszący 80 milionów franków, czterokrotnie przewyższa sumę wszystkich subwencji państwo­wych przeznaczonych na rozbudowę regionalnej sieci dróg i jest półtora raza większy niż kredyty na rozwój budownictwa wiejskiego. Obwodnica koszto­wać będzie 2 miliardy, jeden jej kilometr 56 milio­nów franków. Państwo dostarcza dwie piąte tej su­my. Państwo sfinansuje też połowę — ocenianych na 3 miliony 300 tysięcy franków — kosztów szyb­kiego metra podmiejskiego (RER), jak również po­kryje połowę deficytu związanego z dokonaniem renowacji Hal paryskich. Na budowę autostrady Północ-Południe potrzebny jest 1 milion 350 tysięcy franków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)