CYWILIZACJA PRACY

Jeśli „cywilizacja pracy” powoduje stały wzrost populacji miast i migracji ze wsi, „cywilizacja czasu wolnego” w coraz większym stopniu cyklicznie opróżnia mia­sta. Mieszkańcy miast coraz więcej czasu spędzają na wsi. Migracje te, obejmujące z roku na rok więk­szą liczbę ludności Francji, odgrywają rolę tym znaczniejszą, im bardziej miejskie plagi czynią nie­znośnym pobyt w wielkich aglomeracjach. Weekend przestaje być jedynie zwykłym pikni­kiem czy przejażdżką w poszukiwaniu otwartych przestrzeni. Staje się masowymi przenosinami do każdego z 1 600 000 letnich domków, z których dwie trzecie znajduje się na wsi. Popyt na ten rodzaj dóbr stale rośnie. Sieć letnich domków paryżan dawno już przekroczyła granice okolic tego miasta i roz­ciąga się dziś po Yonne, L’Eure, L’Eure-et-Loir, do­chodząc nawet do wybrzeży Normandii i okolic na północy i południowym wschodzie Francji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?